Specii de păsări

pasare
Graur (Sturnus vulgaris)

Este o specie întâlnită în foarte multe habitate: localități, parcuri, păduri, zone deschise cu pâlcuri de copaci, luncile râurilor sau stâncărie. În general, este o specie migratoare parțial, căci unele stoluri se pot deplasa în alte regiuni pentru a se hrăni în timp ce altele rămân pe timpul iernii la noi.

pasare
Sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio)

Preferă zonele agricole deschise cu tufişuri şi copaci izolaţi. Este oaspete de vară, putând fi văzut în perioada mai-septembrie.

pasare
Vrabie de casă (Passer domesticus)

Preferă habitatele antropice, de obicei localități rurale și urbane, dar și construcții izolate. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

pasare
Rândunică (Hirundo rustica)

Preferă în mod deosebit habitatele antropice, adică orașele și satele. Poate fi întâlnită și în preajma construcțiilor izolate. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada martie-octombrie.

pasare
Lăstun de casă (Delichon urbica)

Preferă habitatele antropice, preponderent localitățile rurale. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

pasare
Guguștiuc (Streptopelia decaocto)

Este o specie întâlnită în perimetrul localităților rurale. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

pasare
Sfrâncioc cu fruntea neagră (Lanius minor)

Sfrâncioc cu fruntea neagră - este caracteristic zonelor agricole deschise cu tufişuri şi copaci izolaţi. Foarte des cuibărește în colonii. Specia este oaspete de vară, putând fi văzută în perioada mai-septembrie.

pasare
Presură galbenă (Emberiza citrinella)

Cuibărește în ținuturile împădurite de șes și de deal, dar poate fi întâlnită și în terenurile agricole sau luncile râurilor. Întrucât unele stoluri pot migra parțial, specia poate fi văzută la noi pe parcursul întregului an.

pasare
Cristel de câmp (Crex crex)

Este o specie nocturnă, care preferă habitatele de pajiște cu vegetație înaltă sau fânațele. Este oaspete de vară, putând fi văzut în perioada aprilie-septembrie.