Specii de păsări

pasare
Șorecar mare (Buteo rufinus)

Este o specie caracteristică zonelor deschise, aride, stepice şi terenurilor agricole abandonate. Este oaspete de vară, putând fi văzut în perioada aprilie octombrie.

pasare
Șorecar comun (Buteo buteo)

Poate fi întâlnit în păduri de câmpie, deal sau stâncărie, mărginite de pajiști sau terenuri agricole unde poate vâna. În general, este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an, însă unii indivizi pot migra parțial în alte regiuni.

pasare
Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus)

Specie obișnuită pentru păduri, parcuri, grădini, pâlcuri de copaci. Este sedentară, putând fi observată întregul an.

pasare
Silvie porumbacă (Sylvia nisoria)

Specie caracteristică habitatelor deschise semiaride cu tufișuri sau terenuri agricole, pajiști cu tufăriș, perdele forestiere și câmpii care au pâlcuri de copaci/tufiș. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada mai-septembrie.

pasare
Mierlă (Turdus merula)

Este o specie comună pentru păduri și parcuri, în special în afara localităților urbane. Este sedentară, putând fi observată întregul an.

pasare
Privighetoare de zăvoi (Luscinia luscinia)

Se instalează în pădurile cu mult subarboret sau în parcuri, în general în ţinuturi joase. Specia este oaspete de vară, putând fi observată în perioada aprilie-septembrie.

pasare
Botgros (Coccothraustes coccothraustes)

Habitatul specific constă în păduri de foioase și de amestec cu subarboret bogat, prezente atât în zona de câmpie, cât și deal. Preferă arborii cu coronament bogat, unde își poate amplasa cuibul cât mai aproape de vârfurile crengilor groase.

pasare
Turturică (Streptopelia turtur)

Preferă pădurile și fâșiile forestiere, uneori mărginite de terenuri agricole sau câmpii. Specia este oaspete de vară, putând fi observată în perioada aprilie-septembrie.

pasare
Pițigoi mare (Parus major)

este o specie foarte întâlnită în parcuri, păduri, perdele forestiere, pâlcuri de copaci, tufișuri sau chiar copaci izolați. Poate fi întâlnită în orașe, sate, câmpii, luncile râurilor, etc. Este sedentară, putând fi văzută întregul an.