Specii de păsări

pasare
Fâsă de câmp (Anthus campestris)

Este caracteristică zonelor deschise și aride, nisipoase cu vegetație joasă. Apare și în zone artificiale, cum sunt carierele și alteori sunt alese teritorii cu tufișuri și copaci. Este oaspete de vară, fiind prezent la noi în perioada aprilie-septembrie.

pasare
Sticlete (Carduelis carduelis)

Specia este întâlnită în parcuri, livezi, grădini, perdele forestiere, aflate de obicei în habitate deschise. Este sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an. 

pasare
Cuc (Cuculus canorus)

Poate fi întâlnit într-o varietate mare de habitate, inclusiv păduri, terenuri agricole, stuf și zone umede, pajiști, lunci, etc. Este oaspete de vară, putând fi văzut în lunile aprilie-iulie.

pasare
Silvie mică (Sylvia curruca)

Preferă marginea pădurilor, sau parcurile cu subarboret bogat, unde își ascunde cuibul. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

pasare
Codobatură albă (Motacilla alba)

Preferă habitatele situate în apropierea unor ape, fiind întâlnită de asemenea și în parcuri, grădini și terenuri agricole, ajungând chiar și în zonele urbane și rurale. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada martie-octombrie.

pasare
Presură sură (Emberiza calandra)

Este o pasăre comună în regiunile deschise, de câmpie și de deal. În general, este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an, însă unele stoluri pot migra parțial în alte regiuni.

pasare
Prepeliță (Coturnix coturnix)

Este o specie caracteristică zonelor deschise, luncilor cu iarbă înaltă. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

pasare
Vrabie de câmp (Passer montanus)

Ocupă majoritatea habitatelor, în special cele deschise: terenuri agricole, lunci, pășuni, grădini, chiar și localitățile rurale/urbane. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

pasare
Pupăză (Upupa epops)

Preferă habitatele de câmpie, cu elemente de stâncărie sau ravene/pante unde își poate face cuib. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.