Specii de păsări

pasare
Ghionoaie sură (Picus canus)

Se întâlnește în zonele împădurite cu foioase şi de amestec şi pădurile din preajma râurilor şi lacurilor. Este o specie comună în parcurile din sate și orașe. Specia este sedentară, putând fi văzută întregul an.

pasare
Grangure (Oriolus oriolus)

Preferă pădurile, dar poate fi văzut și în parcuri sau perdele forestiere. Este oaspete de vară, fiind prezent la noi în perioada aprilie-octombrie.

pasare
Pițigoi pungar (Remiz pendulinus)

Este întâlnit in jurul stufărișurilor de lângă lacuri, râuri, estuare și mlaștini. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-septembrie.

pasare
Lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus)

Specie caracteristică habitatelor acvatice și semiacvatice unde există stuf. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-august.

pasare
Erete de stuf (Circus aeruginosus)

Este o specie caracteristică zonelor umede în care abundă stuful. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada mai-octombrie. 

pasare
Stârc cenușiu (Ardea cinerea)

Preferă habitatele umede, lacuri, mlaștini, bălți, râuri. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada mai-octombrie.

pasare
Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax)

Este o specie de zone umede cu apă dulce sau chiar sărată și obișnuiește să cuibărească în colonii în sălcișurile de la marginea apelor. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada mai-septembrie. 

pasare
Fluierar de munte (Actitis hypoleucos)

Este caracteristic zonelor din marginea râurilor și a lacurilor. Este o specie de pasaj, putând fi observată în timpul migrațiilor de primăvară (mai-iunie) și toamnă (septembrie-octombrie).

pasare
Pescăraș albastru (Alcedo atthis)

Specia este caracteristică zonelor umede reprezentate de râuri, canale, lacuri cu apă dulce. Este oaspete de vară, putând fi observată în perioada martie-noiembrie.