Specii de păsări

pasare
Ciocîrlie (Alauda arvensis)

Preferă habitatele de stepă și câmpie cu vegetație ierboasă abundentă. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

pasare
Coțofană (Pica pica)

Se întâlnește în special în regiunile de șes și dealuri, într-o mare varietate de regiuni deschise, luminoase, mai ales în cele cu copaci răzleți, pășuni, tufișuri, pâlcuri de copaci sau la liziera pădurilor. În habitatele antropice preferă terenurile agricole mixte, pajiștile aflate în apropierea apelor, parcurile și grădinile, cu garduri vii și grupuri mici de copaci. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

pasare
Codobatură galbenă (Motacilla flava)

Preferă habitatele umede, cu vegetație joasă, cum sunt pășunile, fânațele, terenurile agricole și mlaștinile stufizate. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

pasare
Cioară de semănătură (Corvus frugilegus)

Preferă habitatele agricole, cu pâlcuri de copaci cu frunze căzătoare, cu precădere plopi sau copaci cu coronament bogat, unde își pot instala coloniile. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

pasare
Cucuvea (Athene noctua)

Des întâlnită în habitatul stâncos, ocupând grotele și găurile pentru a cuibări. Poate fi întâlnită și în localități, unde ocupă podurile caselor părăsite. Este o specie sedentară, putând fi văzută întregul an.

pasare
Corb (Corvus corax)

Cuibărește în habitate de păduri de foioase sau de conifere, dar se hrănește în majoritatea tipurilor de habitate: pajiști, terenuri agricole, văi, lunci, etc. Este o specie sedentară, putând fi văzută întregul an.

pasare
Pietrar sur (Oenanthe oenanthe)

Specia preferă habitatele stâncoase, dar cuibărește și în ravene argiloase, șantiere sau construcții în ruine. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

pasare
Prigorie (Merops apiaster)

Ocupă preponderent pantele lutoase însorite, ravenele argiloase și nisipoase, iar uneori și malurile abrupte ale lacurilor/râurilor. Specia este oaspete de vară, putând fi văzută în perioada mai-septembrie.

pasare
Buha mare  (Bubo bubo)

Este caracteristică zonelor împădurite în care stâncăriile sunt asociate cu pâlcuri de pădure (în special conifere). Este o specie sedentară, putând fi văzută întregul an.