Traseul Defileul Morova

 • Punct de pornire: Centrul de Expoziție al Rezervației Orheiul Vechi
 • Punct final: Centrul de Expoziție al Rezervației Orheiul Vechi
 • Lungimea traseului: 15 km
 • Timp de parcurgere estimat: ~6 ore la pas
 • Nivel de dificultate: mediu
 • Locuri de popas: pensiunile turistice din s.Butuceni și Morovaia, precum și oriunde pe traseu

Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi

Rezervația Orheiul Vechi este un sit cultural-natural de importanță națională. Este amplasată în partea centrală a Republicii Moldova, în Defileul Răutului. Ocupă o suprafață totală de 11064,56 ha, din care 4978,99 ha reprezintă nucleul Rezervației.

 • Rezervația corespunde categoriei IV a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN)
 • Datorită unicității sale, Peisajul Arheologic Orheiul Vechi este inclus în Lista Indicativă UNESCO
 • Rezervația este parte componentă a Parcului Național Orhei
 • Rezervația este reprezentată de habitate care adăpostesc peste 100 de specii de păsări (1/3 din totalul de specii ce pot fi văzute pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Informație importantă

 • Traseul este amplasat în localitățile Butuceni și Morovaia. Este recomandat pentru drumeție lejeră și plimbare cu bicicleta de-a lungul malului drept al râului Răut (pe lângă stâncile Promontoriului Peștera, a defileului Hucișca, defileul Râposu, defileul Culicăuca), prin satul și Promontoriul Butuceni, satul Morova și defileul Morova.
 • Traseul se parcurge pe drum de țară și cărări neamenajate (risc de alunecare pe segmentele stâncoase). În Defileul Morova, deseori cărarea este acoperită de vegetație.
 • Acest traseu este expus soarelui pe timp de vară, mai ales în partea superioară a acestuia, pe promontoriu, unde nu prea există locuri pentru umbră. Din acest motiv, este absolut necesar să vă echipați corespunzător: ochelari de soare, pălărie sau chipiu, cremă cu factor ridicat de protecție și o umbrelă pentru orice eventualitate.
 • Transport public disponibil din comuna Piatra și Furceni spre Chișinău și Orhei. Mai multe detalii găsiți pe autogara.md

Obiectivele turistice ale traseului

 • Complexul rupestru Schitul pârcălabului Albu-Mașcăuți. Inaccesibil, vizibil doar din exterior
 • Complexul rupestru Peșterile Ciucului. Inaccesibil, vizibil doar din exterior
 • Situri arheologice: Situl arheologic pluristratigraficTrebujeni Valea Ţigăncii, Mașcăuţi – Poiana Ciucului (în stare de conservare)
 • Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului: biserica de zid (1904) și complexul rupestru cu biserica în stâncă și chiliile monahale (sec.XVI). Accesibil spre vizitare
 • Complexul arheologic Butuceni: așezare din sec. IX-II Î.Hr., centru fortificat al culturii Traco-Geto-Dace (în stare de conservare)
 • Casă tradițională moldovenească, sec. XIX-XX, parte componentă a Centrului de Expoziție a Rezervației Orheiul Vechi. Accesibilă spre vizitare în baza biletelor de intrare. Achitarea se face la sediul principal al Centrului de Expoziție. Taxa 10 lei/persoană.

Legenda

Obiectiv turistic
Belvedere
Muzeu, Conac
Biserică, Mănăstire
Mănăstire rupestră
Agropensiune
Izvor
Parcare
Infopoint

ce specii de păsări putem observa pe acest traseu?

Parcurgerea traseului ne oferă ocazia să observăm îndeaproape păsările specifice habitatului de stâncă, de luncă, acvatic și agricol. Datorită fâșiilor forestiere pot fi observate și specii de păsări comune habitatului forestier.

În preajma grotelor și a înălțimilor stâncilor de pe Promontoriul Butuceni și Peștera, a Defileelor Morova, Hucișca, Culicăuca (habitat de stâncă) se întâlnesc:

Șorecar mare

Buteo rufinus

Este o specie caracteristică zonelor deschise, aride, stepice şi terenurilor agricole abandonate. Este oaspete de vară, putând fi văzut în perioada aprilie octombrie.

bird-image

Corb

Corvus corax

Cuibărește în habitate de păduri de foioase sau de conifere, dar se hrănește în majoritatea tipurilor de habitate: pajiști, terenuri agricole, văi, lunci, etc. Este o specie sedentară, putând fi văzută întregul an.

bird-image

Pietrar sur

Oenanthe oenanthe

Specia preferă habitatele stâncoase, dar cuibărește și în ravene argiloase, șantiere sau construcții în ruine. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

bird-image

Prigorie

Merops apiaster

Ocupă preponderent pantele lutoase însorite, ravenele argiloase și nisipoase, iar uneori și malurile abrupte ale lacurilor/râurilor. Specia este oaspete de vară, putând fi văzută în perioada mai-septembrie.

bird-image

Cucuvea

Athene noctua

Des întâlnită în habitatul stâncos, ocupând grotele și găurile pentru a cuibări. Poate fi întâlnită și în localități, unde ocupă podurile caselor părăsite. Este o specie sedentară, putând fi văzută întregul an.

bird-image

În spațiul dintre râul Răut și stâncile Promontoriului Trebujeni (habitat de luncă) se întâlnesc:

Șorecar comun

Buteo buteo

Poate fi întâlnit în păduri de câmpie, deal sau stâncărie, mărginite de pajiști sau terenuri agricole unde poate vâna. În general, este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an, însă unii indivizi pot migra parțial în alte regiuni.

bird-image

Sticlete

Carduelis carduelis

Specia este întâlnită în parcuri, livezi, grădini, perdele forestiere, aflate de obicei în habitate deschise. Este sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an. 

bird-image

Cuc

Cuculus canorus

Poate fi întâlnit într-o varietate mare de habitate, inclusiv păduri, terenuri agricole, stuf și zone umede, pajiști, lunci, etc. Este oaspete de vară, putând fi văzut în lunile aprilie-iulie.

bird-image

Fâsă de câmp

Anthus campestris

Este caracteristică zonelor deschise și aride, nisipoase cu vegetație joasă. Apare și în zone artificiale, cum sunt carierele și alteori sunt alese teritorii cu tufișuri și copaci. Este oaspete de vară, fiind prezent la noi în perioada aprilie-septembrie.

bird-image

Codobatură albă

Motacilla alba

Preferă habitatele situate în apropierea unor ape, fiind întâlnită de asemenea și în parcuri, grădini și terenuri agricole, ajungând chiar și în zonele urbane și rurale. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada martie-octombrie.

bird-image

Presură galbenă

Emberiza citrinella

Cuibărește în ținuturile împădurite de șes și de deal, dar poate fi întâlnită și în terenurile agricole sau luncile râurilor. Întrucât unele stoluri pot migra parțial, specia poate fi văzută la noi pe parcursul întregului an.

bird-image

Silvie mică

Sylvia curruca

Preferă marginea pădurilor, sau parcurile cu subarboret bogat, unde își ascunde cuibul. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

bird-image

Pe râul Răut și malurile acestuia (habitat acvatic) se întâlnesc:

Pescăraș albastru

Alcedo atthis

Specia este caracteristică zonelor umede reprezentate de râuri, canale, lacuri cu apă dulce. Este oaspete de vară, putând fi observată în perioada martie-noiembrie. 

bird-image

Stârc cenușiu

Ardea cinerea

Preferă habitatele umede, lacuri, mlaștini, bălți, râuri. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada mai-octombrie.

bird-image

Găinușă de baltă

Gallinula chloropus

Este o specie întâlnită în majoritatea habitatelor acvatice: lacuri, bălți, mlaștini sau râuri cu curgere lentă. Este oaspete de vară, putând fi observată în perioada martie-noiembrie.

bird-image

Egretă mică

Egretta garzetta

Poate fi întâlnită în habitatele acvatice și semiacvatice, în special lacuri, bălți, mlaștini, râuri sau terenuri inundate. Este oaspete de vară, putând fi observată în perioada martie-noiembrie.

bird-image

În fâșiile forestiere pe malul râului Răut (habitat forestier) se întâlnesc:

Ciocănitoare de grădini

Dendrocopos syriacus

Specie obișnuită pentru păduri, parcuri, grădini, pâlcuri de copaci. Este sedentară, putând fi observată întregul an.

bird-image

Pițigoi mare

Parus major

este o specie foarte întâlnită în parcuri, păduri, perdele forestiere, pâlcuri de copaci, tufișuri sau chiar copaci izolați. Poate fi întâlnită în orașe, sate, câmpii, luncile râurilor, etc. Este sedentară, putând fi văzută întregul an.

bird-image

Grangure

Oriolus oriolus

Preferă pădurile, dar poate fi văzut și în parcuri sau perdele forestiere. Este oaspete de vară, fiind prezent la noi în perioada aprilie-octombrie.

bird-image

Turturică

Streptopelia turtur

Preferă pădurile și fâșiile forestiere, uneori mărginite de terenuri agricole sau câmpii. Specia este oaspete de vară, putând fi observată în perioada aprilie-septembrie.

bird-image

Privighetoare de zăvoi

Luscinia luscinia

Se instalează în pădurile cu mult subarboret sau în parcuri, în general în ţinuturi joase. Specia este oaspete de vară, putând fi observată în perioada aprilie-septembrie.

bird-image

Ghionoaie sură

Picus canus

Se întâlnește în zonele împădurite cu foioase şi de amestec şi pădurile din preajma râurilor şi lacurilor. Este o specie comună în parcurile din sate și orașe. Specia este sedentară, putând fi văzută întregul an.

bird-image

Mierlă

Turdus merula

Este o specie comună pentru păduri și parcuri, în special în afara localităților urbane. Este sedentară, putând fi observată întregul an.

bird-image

În livezi, terenuri cultivate, grădini și sat (habitat agricol) se întâlnesc:

Prepeliță

Coturnix coturnix

Este o specie caracteristică zonelor deschise, luncilor cu iarbă înaltă. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

bird-image

Ciocîrlie

Alauda arvensis

Preferă habitatele de stepă și câmpie cu vegetație ierboasă abundentă. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

bird-image

Graur

Sturnus vulgaris

Este o specie întâlnită în foarte multe habitate: localități, parcuri, păduri, zone deschise cu pâlcuri de copaci, luncile râurilor sau stâncărie. În general, este o specie migratoare parțial, căci unele stoluri se pot deplasa în alte regiuni pentru a se hrăni în timp ce altele rămân pe timpul iernii la noi.

bird-image

Coțofană

Pica pica

Se întâlnește în special în regiunile de șes și dealuri, într-o mare varietate de regiuni deschise, luminoase, mai ales în cele cu copaci răzleți, pășuni, tufișuri, pâlcuri de copaci sau la liziera pădurilor. În habitatele antropice preferă terenurile agricole mixte, pajiștile aflate în apropierea apelor, parcurile și grădinile, cu garduri vii și grupuri mici de copaci. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

bird-image

Pupăză

Upupa epops

Preferă habitatele de câmpie, cu elemente de stâncărie sau ravene/pante unde își poate face cuib. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie. 

bird-image

Presură sură

Emberiza calandra

Este o pasăre comună în regiunile deschise, de câmpie și de deal. În general, este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an, însă unele stoluri pot migra parțial în alte regiuni.

bird-image

Codobatură galbenă

Motacilla flava

Preferă habitatele umede, cu vegetație joasă, cum sunt pășunile, fânațele, terenurile agricole și mlaștinile stufizate. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

bird-image

Vrabie de câmp

Passer montanus

Ocupă majoritatea habitatelor, în special cele deschise: terenuri agricole, lunci, pășuni, grădini, chiar și localitățile rurale/urbane. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

bird-image

Vrabie de casă

Passer domesticus

Preferă habitatele antropice, de obicei localități rurale și urbane, dar și construcții izolate. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

bird-image

Rândunică

Hirundo rustica

Preferă în mod deosebit habitatele antropice, adică orașele și satele. Poate fi întâlnită și în preajma construcțiilor izolate. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada martie-octombrie.

bird-image

Lăstun de casă

Delichon urbica

Preferă habitatele antropice, preponderent localitățile rurale. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

bird-image

Guguștiuc

Streptopelia decaocto

Este o specie întâlnită în perimetrul localităților rurale. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

bird-image

Recomandări

În caz că doriți să parcurgeți acest traseu, este necesar să vă echipați corespunzător în orice anotimp:

 • Chipiu, pălărie sau bandană, în perioada caldă a anului. Căciulă, în perioada rece a anului
 • Mănuși, în perioada rece a anului
 • Haine largi și comode. Este indicat să vă îmbrăcați în straturi: tricou, maletă, bluză, pulover, vestă, hanorac, geacă, în funcție de sezon. Pantaloni lungi, pentru drumeții (poteca de pe malul stâng al râului Răut poate fi acoperită de vegetație)
 • Haine impermeabile
 • Încălțăminte de teren (bocanci sau sandale de trekking, în funcție de sezon)
 • Rucsac
 • Apă potabilă
 • Ochelari de soare
 • Cremă de protecție solară, în perioada caldă a anului.

Echipament

 • Binoclu. Rezervația Orheiul Vechi, precum și pensiunile turistice din satele Butuceni și Trebujeni dispun de binocluri pe care le pot oferi în chirie. Adresați-vă administrației pentru detalii
 • Lunetă.
 • Bicicletă. Pensiunile turistice din satele Butuceni și Trebujeni dispun de biciclete pe care le pot oferi în chirie. Adresaţi-vă administraţiei pensiunilor pentru detalii.


Reguli

Când facem birdwatching, trebuie să ținem cont de câteva reguli:

Aceste reguli stau la baza birdwatching-ului și se adresează atât birdwatcher-ilor începători, cât și celor avansați. Respectarea acestui set de reguli ține în primul rând de respectarea naturii, a lumii sălbatice și a drepturilor altor ființe. Noi vă garantăm că aplicarea lor vă va oferi multe succese atunci când faceți birdwatching!

 1. Siguranța păsărilor sălbatice este prioritară, prin urmare nu avem voie să adoptăm comportamente care să le sperie sau să le pună viața în pericol:
  • nu le urmărim
  • nu ne apropiem prea mult de ele sau de locul unde se odihnesc
  • nu stăm prea mult în preajma cuiburilor și nu deranjăm sub nici o formă păsările care clocesc sau au pui mici
  • nu ascultăm muzică la volum maxim
  • nu țipăm
  • nu facem gesturi de hăituire
  • nu căutăm să le prindem pentru a face poze sau a ne uita mai bine la ele
 2. Habitatul reprezintă casa animalelor sălbatice, drept pentru care nu vom deteriora sau polua locul în care observăm păsările. Sunt absolut interzise:
  • aruncarea gunoiului pe traseu
  • tăierea copacilor
  • dislocarea pietrelor
  • însușirea vreunui obiect pe post de „suvenir”
  • fumatul sau consumul de alcool
  • orice alt comportament care ar duce la deteriorarea stării habitatului în urma vizitei noastre
 3. Respectăm intimitatea și dreptul de proprietate al localnicilor, deci ne abținem să privim prin binoclu în curțile sau casele oamenilor, nu deviem de la traseul marcat și ne concentrăm doar pe aspectele care ne interesează.