Șorecar mare

Șorecar comun

Ciocănitoare de grădini

Silvie porumbacă

Mierlă

Privighetoare de zăvoi

Botgros

Turturică

Pițigoi mare