Sfrâncioc roșiatic

Sfrâncioc cu fruntea neagră

Presură galbenă

Cristel de câmp

Fâsă de câmp

Sticlete

Cuc

Silvie mică

Codobatură albă