Traseul Trebujeni – Furceni

 • Punct de pornire: marginea satului Trebujeni
 • Punct final: marginea satului Furceni
 • Lungimea traseului: 8 km
 • Timp de parcurgere estimat: ~3 ore la pas
 • Nivel de dificultate: ușor
 • Locuri de popas: oriunde pe traseu, pensiunile din s.Trebujeni

Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi

Rezervația Orheiul Vechi este un sit cultural-natural de importanță națională. Este amplasată în partea centrală a Republicii Moldova, în Defileul Răutului. Ocupă o suprafață totală de 11064,56 ha, din care 4978,99 ha reprezintă nucleul Rezervației.

 • Rezervația corespunde categoriei IV a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN)
 • Datorită unicității sale, Peisajul Arheologic Orheiul Vechi este inclus în Lista Indicativă UNESCO
 • Rezervația este parte componentă a Parcului Național Orhei
 • Rezervația este reprezentată de habitate care adăpostesc peste 100 de specii de păsări (1/3 din totalul de specii ce pot fi văzute pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Informație importantă

 • Traseul este amplasat între localitățile Trebujeni și Furceni. Este recomandat pentru o drumeție lejeră prin Defileul râului Răut. Puteți începe parcurgerea traseului din ambele localități.
 • Traseul se parcurge pe poteca de calcar de la baza Promontoriului Trebujeni și prin lunca râului Răut. Gradul de eroziune al versanților este deosebit de ridicat în acest sector, drept pentru care așteptați-vă la căderi de piatră și avalanșe ocazionale. Fiți atenți la orice mișcare a pietrelor și ocoliți zonele ce prezintă risc.
 • Transport public disponibil din comuna Piatra și Furceni spre Chișinău și Orhei. Mai multe detalii găsiți pe autogara.md

Obiectivele turistice ale traseului

 • Situri arheologice: situl arheologic Trebujeni-Scoc și Piscul Ciobanului. În stare de conservare.

Legenda

Administrația
Agropensiune
Belvedere
Biserică
Magazin
Căderi de piatră
Casă de cultură
Specii de pădure
Izvor
Specii de stâncă
Mănăstire rupestră
Muzeu-Conac
Obiectiv turistic
Parcare
Păsări răpitoare

ce specii de păsări putem observa pe acest traseu?

Parcurgerea traseului ne oferă ocazia să observăm îndeaproape păsările specifice habitatului de stâncă, de luncă, acvatic și agricol. Datorită fâșiilor forestiere pot fi observate și specii de păsări comune habitatului forestier.

În preajma grotelor și a înălțimilor stâncilor de pe Promontoriului Trebujeni și Mihailașa (habitat de stâncă) se întâlnesc:

Corb

Corvus corax

Cuibărește în habitate de păduri de foioase sau de conifere, dar se hrănește în majoritatea tipurilor de habitate: pajiști, terenuri agricole, văi, lunci, etc. Este o specie sedentară, putând fi văzută întregul an.

bird-image

Pietrar sur

Oenanthe oenanthe

Specia preferă habitatele stâncoase, dar cuibărește și în ravene argiloase, șantiere sau construcții în ruine. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

bird-image

Prigorie

Merops apiaster

Ocupă preponderent pantele lutoase însorite, ravenele argiloase și nisipoase, iar uneori și malurile abrupte ale lacurilor/râurilor. Specia este oaspete de vară, putând fi văzută în perioada mai-septembrie.

bird-image

Cucuvea

Athene noctua

Des întâlnită în habitatul stâncos, ocupând grotele și găurile pentru a cuibări. Poate fi întâlnită și în localități, unde ocupă podurile caselor părăsite. Este o specie sedentară, putând fi văzută întregul an.

bird-image

Buha mare 

Bubo bubo

Este caracteristică zonelor împădurite în care stâncăriile sunt asociate cu pâlcuri de pădure (în special conifere). Este o specie sedentară, putând fi văzută întregul an.

bird-image

În spațiul dintre râul Răut și stâncile Promontoriului Trebujeni, a Defileelor Râpa Ciobanului și Selitra (habitat de luncă) se întâlnesc:

Codobatură albă

Motacilla alba

Preferă habitatele situate în apropierea unor ape, fiind întâlnită de asemenea și în parcuri, grădini și terenuri agricole, ajungând chiar și în zonele urbane și rurale. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada martie-octombrie.

bird-image

Sticlete

Carduelis carduelis

Specia este întâlnită în parcuri, livezi, grădini, perdele forestiere, aflate de obicei în habitate deschise. Este sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an. 

bird-image

Fâsă de câmp

Anthus campestris

Este caracteristică zonelor deschise și aride, nisipoase cu vegetație joasă. Apare și în zone artificiale, cum sunt carierele și alteori sunt alese teritorii cu tufișuri și copaci. Este oaspete de vară, fiind prezent la noi în perioada aprilie-septembrie.

bird-image

Cuc

Cuculus canorus

Poate fi întâlnit într-o varietate mare de habitate, inclusiv păduri, terenuri agricole, stuf și zone umede, pajiști, lunci, etc. Este oaspete de vară, putând fi văzut în lunile aprilie-iulie.

bird-image

Presură galbenă

Emberiza citrinella

Cuibărește în ținuturile împădurite de șes și de deal, dar poate fi întâlnită și în terenurile agricole sau luncile râurilor. Întrucât unele stoluri pot migra parțial, specia poate fi văzută la noi pe parcursul întregului an.

bird-image

Sfrâncioc roșiatic

Lanius collurio

Preferă zonele agricole deschise cu tufişuri şi copaci izolaţi. Este oaspete de vară, putând fi văzut în perioada mai-septembrie.

bird-image

Pe râul Răut și malurile acestuia (habitat acvatic) se întâlnesc:

Pescăraș albastru

Alcedo atthis

Specia este caracteristică zonelor umede reprezentate de râuri, canale, lacuri cu apă dulce. Este oaspete de vară, putând fi observată în perioada martie-noiembrie. 

bird-image

Erete de stuf

Circus aeruginosus

Este o specie caracteristică zonelor umede în care abundă stuful. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada mai-octombrie. 

bird-image

Lăcar mare

Acrocephalus arundinaceus

Specie caracteristică habitatelor acvatice și semiacvatice unde există stuf. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-august.

bird-image

Stârc cenușiu

Ardea cinerea

Preferă habitatele umede, lacuri, mlaștini, bălți, râuri. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada mai-octombrie.

bird-image

Stârc de noapte

Nycticorax nycticorax

Este o specie de zone umede cu apă dulce sau chiar sărată și obișnuiește să cuibărească în colonii în sălcișurile de la marginea apelor. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada mai-septembrie. 

bird-image

Egretă mică

Egretta garzetta

Poate fi întâlnită în habitatele acvatice și semiacvatice, în special lacuri, bălți, mlaștini, râuri sau terenuri inundate. Este oaspete de vară, putând fi observată în perioada martie-noiembrie.

bird-image

Pițigoi pungar

Remiz pendulinus

Este întâlnit in jurul stufărișurilor de lângă lacuri, râuri, estuare și mlaștini. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-septembrie.

bird-image

În pădurea Trebujeni-Podiș precum și în fâșiile forestiere de pe malul râului Răut (habitat forestier) se întâlnesc:

Mierlă

Turdus merula

Este o specie comună pentru păduri și parcuri, în special în afara localităților urbane. Este sedentară, putând fi observată întregul an.

bird-image

Grangure

Oriolus oriolus

Preferă pădurile, dar poate fi văzut și în parcuri sau perdele forestiere. Este oaspete de vară, fiind prezent la noi în perioada aprilie-octombrie.

bird-image

Privighetoare de zăvoi

Luscinia luscinia

Se instalează în pădurile cu mult subarboret sau în parcuri, în general în ţinuturi joase. Specia este oaspete de vară, putând fi observată în perioada aprilie-septembrie.

bird-image

Turturică

Streptopelia turtur

Preferă pădurile și fâșiile forestiere, uneori mărginite de terenuri agricole sau câmpii. Specia este oaspete de vară, putând fi observată în perioada aprilie-septembrie.

bird-image

Pițigoi mare

Parus major

este o specie foarte întâlnită în parcuri, păduri, perdele forestiere, pâlcuri de copaci, tufișuri sau chiar copaci izolați. Poate fi întâlnită în orașe, sate, câmpii, luncile râurilor, etc. Este sedentară, putând fi văzută întregul an.

bird-image

Botgros

Coccothraustes coccothraustes

Habitatul specific constă în păduri de foioase și de amestec cu subarboret bogat, prezente atât în zona de câmpie, cât și deal. Preferă arborii cu coronament bogat, unde își poate amplasa cuibul cât mai aproape de vârfurile crengilor groase.

bird-image

Silvie porumbacă

Sylvia nisoria

Specie caracteristică habitatelor deschise semiaride cu tufișuri sau terenuri agricole, pajiști cu tufăriș, perdele forestiere și câmpii care au pâlcuri de copaci/tufiș. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada mai-septembrie.

bird-image

În livezi, terenuri cultivate, grădini și localități (habitat agricol) se întâlnesc:

Codobatură albă

Motacilla alba

Preferă habitatele situate în apropierea unor ape, fiind întâlnită de asemenea și în parcuri, grădini și terenuri agricole, ajungând chiar și în zonele urbane și rurale. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada martie-octombrie.

bird-image

Presură sură

Emberiza calandra

Este o pasăre comună în regiunile deschise, de câmpie și de deal. În general, este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an, însă unele stoluri pot migra parțial în alte regiuni.

bird-image

Pupăză

Upupa epops

Preferă habitatele de câmpie, cu elemente de stâncărie sau ravene/pante unde își poate face cuib. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie. 

bird-image

Coțofană

Pica pica

Se întâlnește în special în regiunile de șes și dealuri, într-o mare varietate de regiuni deschise, luminoase, mai ales în cele cu copaci răzleți, pășuni, tufișuri, pâlcuri de copaci sau la liziera pădurilor. În habitatele antropice preferă terenurile agricole mixte, pajiștile aflate în apropierea apelor, parcurile și grădinile, cu garduri vii și grupuri mici de copaci. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

bird-image

Cioară de semănătură

Corvus frugilegus

Preferă habitatele agricole, cu pâlcuri de copaci cu frunze căzătoare, cu precădere plopi sau copaci cu coronament bogat, unde își pot instala coloniile. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

bird-image

Ciocîrlie

Alauda arvensis

Preferă habitatele de stepă și câmpie cu vegetație ierboasă abundentă. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

bird-image

Vrabie de câmp

Passer montanus

Ocupă majoritatea habitatelor, în special cele deschise: terenuri agricole, lunci, pășuni, grădini, chiar și localitățile rurale/urbane. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

bird-image

Vrabie de casă

Passer domesticus

Preferă habitatele antropice, de obicei localități rurale și urbane, dar și construcții izolate. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

bird-image

Guguștiuc

Streptopelia decaocto

Este o specie întâlnită în perimetrul localităților rurale. Este o specie sedentară, putând fi văzută pe parcursul întregului an.

bird-image

Graur

Sturnus vulgaris

Este o specie întâlnită în foarte multe habitate: localități, parcuri, păduri, zone deschise cu pâlcuri de copaci, luncile râurilor sau stâncărie. În general, este o specie migratoare parțial, căci unele stoluri se pot deplasa în alte regiuni pentru a se hrăni în timp ce altele rămân pe timpul iernii la noi.

bird-image

Rândunică

Hirundo rustica

Preferă în mod deosebit habitatele antropice, adică orașele și satele. Poate fi întâlnită și în preajma construcțiilor izolate. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada martie-octombrie.

bird-image

Lăstun de casă

Delichon urbica

Preferă habitatele antropice, preponderent localitățile rurale. Este oaspete de vară, putând fi observat în perioada aprilie-octombrie.

bird-image

Recomandări

În caz că doriți să parcurgeți acest traseu, este necesar să vă echipați corespunzător în orice anotimp:

 • Chipiu, pălărie sau bandană, în perioada caldă a anului. Căciulă, în perioada rece a anului
 • Mănuși, în perioada rece a anului
 • Haine largi și comode. Este indicat să vă îmbrăcați în straturi: tricou, maletă, bluză, pulover, vestă, hanorac, geacă, în funcție de sezon. Pantaloni lungi, pentru drumeții (poteca de pe malul stâng al râului Răut poate fi acoperită de vegetație)
 • Haine impermeabile
 • Încălțăminte de teren (bocanci sau sandale de trekking, în funcție de sezon)
 • Rucsac
 • Apă potabilă
 • Ochelari de soare
 • Cremă de protecție solară, în perioada caldă a anului.

Echipament

 • Binoclu. Rezervația Orheiul Vechi, precum și pensiunile turistice din satele Butuceni și Trebujeni dispun de binocluri pe care le pot oferi în chirie. Adresați-vă administrației pentru detalii
 • Lunetă.


Reguli

Când facem birdwatching, trebuie să ținem cont de câteva reguli:

Aceste reguli stau la baza birdwatching-ului și se adresează atât birdwatcher-ilor începători, cât și celor avansați. Respectarea acestui set de reguli ține în primul rând de respectarea naturii, a lumii sălbatice și a drepturilor altor ființe. Noi vă garantăm că aplicarea lor vă va oferi multe succese atunci când faceți birdwatching!

 1. Siguranța păsărilor sălbatice este prioritară, prin urmare nu avem voie să adoptăm comportamente care să le sperie sau să le pună viața în pericol:
  • nu le urmărim
  • nu ne apropiem prea mult de ele sau de locul unde se odihnesc
  • nu stăm prea mult în preajma cuiburilor și nu deranjăm sub nici o formă păsările care clocesc sau au pui mici
  • nu ascultăm muzică la volum maxim
  • nu țipăm
  • nu facem gesturi de hăituire
  • nu căutăm să le prindem pentru a face poze sau a ne uita mai bine la ele
 2. Habitatul reprezintă casa animalelor sălbatice, drept pentru care nu vom deteriora sau polua locul în care observăm păsările. Sunt absolut interzise:
  • aruncarea gunoiului pe traseu
  • tăierea copacilor
  • dislocarea pietrelor
  • însușirea vreunui obiect pe post de „suvenir”
  • fumatul sau consumul de alcool
  • orice alt comportament care ar duce la deteriorarea stării habitatului în urma vizitei noastre
 3. Respectăm intimitatea și dreptul de proprietate al localnicilor, deci ne abținem să privim prin binoclu în curțile sau casele oamenilor, nu deviem de la traseul marcat și ne concentrăm doar pe aspectele care ne interesează.